INFÖRA HBTQ-POLICY I FLENS KOMMUN En välfärd på lika villkor för alla kräver att kärnfamiljer som norm ersätts av ett perspektiv som ser människan. Stjärnfmiljen – ett begrepp som innefattar alla tänkbara familjekonstellationer. Stjärnfamiljer blir allt vanligare och vanligare och dessa skiljer sig inte från andra familjer, men skillnaden kan vara stor i hur man bemöts. Då skulle ensamstående och samkönade par känna sig inkluderade och få bra stöd och möjligheter i sitt föräldraskap. Liberalerna vill därför verka för bl.a. en barnomsorg, en skola och en socialtjänst med god kunskap om skilda familjeförhållanden och individers olikheter. Samhällets värderingar, bemötande och brist på likabehandling leder till utanförskap, diskriminering och psykisk ohälsa. En HBTQ-policy i Flens kommun bör vara en tydlig avsiktsförklaring som innehåller riktlinjer för att styra beslut och uppnå det önskade målet – att skapa ett samhälle för alla. Syftet är att se till att både invånare och anställda bemöts med respekt och kunskap, oavsett sexuell läggning. Vi liberaler anser att det behövs en ökad HBTQ-kompetens och kunskap hos alla som jobbar inom kommunens verksamheter – inklusive politiker och tjänstemän – för att bättre kunna möta dagens moderna samhälle. HBTQ-Policyn bör ha tre övergripande och väl avvägda målsättningar: Synliggörande, Kompetens och Bemötande. Policyn syftar till att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och synliggöra HBTQ -personers behov så att alla får ett gott bemötande i de kommunala verksamheterna.   Liberalerna yrkar därför att:
  • Flens kommun utarbetar en HBTQ-policy

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.